Partner

Nasi Partnerzy

3D Team

Profesjonaliści dostarczający usługi z zakresu
pomiarów 3D w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej
dla krajowego i europejskiego przemysłu.

Wyłączny, certyfikowany partner szkoleniowy firmy
3D Systems w zakresie oprogramowania Geomagic.

Lenso

Wyłączny dystrybutor firmy GOM w Polsce, producenta optycznych systemów pomiarowych.
Lider w dziedzinie przemysłowych skanerów 3D.

Witte

Producent najwyższej jakości modułowych komponentów do budowy oprzyrządowania pomiarowego, akcesoriów pomiarowych zwiększających wydajność procesów oraz precyzyjnych płyt pomiarowych.

Centrum Kompetencji
Metrologicznych

Ogólnoświatowa platforma integrująca profesjonalne przedsiębiorstwa działające na rynku przemysłowym, dostarczające usługi i produkty niezbędne dla praktyków metrologii i kontroli jakości.

Platforma, której uczestnicy posiadają kompetencje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące łącznie, pełną zdolność do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów i przedsiębiorstw przemysłowych w pełnym zakresie zagadnień metrologii i kontroli jakości.