Jesteśmy wyłącznym dostawcą oprzyrządowania pomiarowego świadczącym usługę tzw. retoolingu uchwytów pomiarowych. Retooling polega na użyciu komponentów ze starych, wycofanych z użycia i często zalegających na półkach magazynowych uchwytów, do budowy nowy nowego oprzyrządowania pomiarowego. Dzięki temu zabiegowi ograniczamy koszty nowych konstrukcji, redukując jednocześnie ilość odpadów. Rozwiązanie to szczególnie sprawdza się w przypadku uchwytów opracowywanych na modułowych komponentach i standaryzowanych profilach aluminiowych.